هیچوقت چیزی را برای یک موقعیت مناسب کنار نگذارید هر روز که زنده هستید یک موقعیت مناسب است
برای درک ارزش یک ماه ٬ از مادری که یک بچه نارس به دنیا آورده سوال کنید . برای اینکه ارزش یک هفته را بدانید از سردبیر یک مجله هفتگی سوال کنید . برای لینکه قدر یک دقیقه را بدانید از کسی که به قطار نرسیده سوال کنید برای اینکه ارزش یک ثانیه را بفهمید از کسی که تازه از یک حادثه جان سالم بدر برده سوال کنید برای دانستن ارزش یک میلی ثانیه از کسی که در المپیک مدال نقره برنده شده سوال کنید
دیروز به تاریخ پیوسته است فردا که نیامده و نامعلوم است امروز یک هدیه است پس قدر لحظات زندگیتان را بدانید
+ نوشته شده در شنبه ۹ تیر۱۳۸۶ساعت 11:16 توسط رضا مقدم پور |